De 4 werelden

Muziek
Met muziek laten we klinken en vertellen we net als met woorden,
beelden en beweging.
We vertellen van wat we doen of van wat we voelen.
In muziek kunnen alle werelden vertegenwoordigd zijn.
We kunnen mee gaan met een zeer krachtige uitdrukking.
Niet voor niets is de juiste klank of muziek ons doel.
Doelmatig toegepast  in alle vormen van communicatie.
Of we nu denken aan feestvieringen of aan oorlog.
Het maakt niet uit.
Mensen bewegen door de taal van muziek.
Door geluid of muziek worden wij zeer diep getroffen.
De kleur, beweging en beeld van de klank is als een levensstroom.
De muziek die mensen doet verranderen.
Muziek is niet weg te denken van werkelijke  harmonie.
Wat zou het heerlijk zijn wanneer we door klank ontwaken uit een droom.

Dans
Dans is bewegen.
Zonder te bewegen leven we niet of nauwelijks.
Dans is bewegen van het ene naar het andere.
Door je te bewegen laat je zien van wat je doet.
Je praat in beweging en drukt uit van wat je bedoelt.
Met beweging geef je een beeld van wat je uitdrukking is.
Overal ter wereld bewegen mensen met elkaar.
En overal ter wereld drukken mensen zich uit door samen te bewegen.
Door onze dans herkennen wij de klank van onze ziel.
Door beweging worden mensen rijker en vollediger.
Een Bijbel zal nooit hebben bestaan zonder beweging.
En Abraham bewoog.
Door beweging is geloof ontstaan.
Passie voelen we omdat we willen bewegen.
En dansen is nooit nieuw.
Het is de beweging door  alle eeuwen heen.
Dans is als het licht dat ons tot uitdrukking brengt.

Toneel
Toneel zijn onze woorden.
Woorden vormen ons verhaal.
Het is alles van wat we willen laten zien en tonen aan een ander.
het is een expositie met woorden van een voorstelling die je maakt.
Toneel is belangrijk en is de kunst van het spelen met woorden om te
zeggen van wat je bedoelt.
De woorden kunnen vertaald worden.
En de vertaling zou het zelfde moeten zijn.
Maar met de vertaling is ook de verdraaing geboren.
Dus moeten we onze woorden zorgvuldig kiezen en  geen misverstand
laten ontstaan.
We moeten dus de goede keuzes leren maken van het woord.
We moeten het boek raadplegen om te leren van hoe dat moet.
Met woorden heb je vaak een algemene deler
woorden gaan samen met je stemgeluid,
woorden gaan samen met je beweging
woorden gaan samen met het beeld dat je hebt of krijgt.
woorden gaan samen met van wat je geeft en van wat je ontvangt.
Alles zal kunnen ondersteunen om kracht bij te zetten
en samenwerking in harmonie is van het allergrootste belang

Beelden maken
Een beeld wordt gemaakt en bedacht als een schepping of creatie.
We nemen het tot ons en geloven het
of we geloven het niet.
Maar welk beeld is werkelijkheid?
Maar welk beeld zal de werkelijkheid illustreren?
Dit is dus waar het bij werkelijke levenskunst om zal gaan.
Willen we geloven in een "waarheid"  in een "bedachte waarheid"?
Of willen we geloven in de waarheid van een werkelijke waarheid?
En dan mijn vraag aan jou:
Is de wereld een schepping of slechts een bedacht verhaal?
Geloof  jij in een schepping vanuit werkelijke LIEFDE?
Of geloof je liever in een bedacht verhaal dat ongeloofwaardig zal zijn?
Ja, dit is dus de keuze die jij als mens zult hebben gekregen.
En zo  kunnen we in ons bestaan kiezen uit een werkelijke wereld of
een bedacht verhaal.
En waarin gaan we dan geloven?
En hoe weten we dan dat we goed zullen kiezen?

De keuze
En zo is dus de keuze ontstaan.
Kies ik voor jouw leugen of voor de werkelijke waarheid?
Kies ik voor "jouw waarheid" tussen aanhalingstekens of iets dat
machtiger en zelfs almachtig zal zijn?
Kies ik voor de werkelijkheid of kies ik voor de leugen?
Of kies ik de boom des levens of de boom van schijn en bedrog?
Het is dus feitelijk de keuze tussen 2 bomen geworden.

En ook kan ik kiezen tussen Kain en Abel

tussen het vlees en de geest

tussen jaloezie en eerbied

tussen het menselijk SCHEPSEL (feitelijke betekens van de naam Kain) te verheerlijken

en NIETS (feitelijke betekenis van de naam Abel) te verheerlijken


De boom van werkelijke liefde en de boom van het geld en hebzucht
Of denk je nog steeds in willekeur?
Omdat jij een mens bent zul je misschien willen geloven van wat je weet
en wil jij je beroepen op de onzin van " meten is weten"
of anders wel in de onzin van "zien is geloven"
Maar wat is dan het meten en zien dan in de werkelijkheid van tijd?
En wat is dan zien in de werkelijkheid van een groot bedrog?
Dacht je dan soms dat de mens de tijd al kan meten?
Of dacht je dan soms dat een "blinde"  in werklijkheid geen beelden kan zien?
Denk je dan echt nog steeds dat ik dit de mens deze grote onzin voor
zal kunnen staan?
Of dat een mens hier zo en zo toe in staat had kunnen zijn?

Het Beeld
Wanneer we uitdrukken in beelden
zijn we mensen die in beelden hebben leren denken
en kunnen we daarmee een communicatiemiddel ontdekken.
Ieder beeld zal verhaal zijn
en het zal een verhaal zijn in vorm of in kleur
iets dat de ene mens aan een andere mens zal verklaren of vertalen.
De taal van het beeld is een geschapen beeld
Het is anders dan de taal van muziek,
Het is anders dan de taal van woord
of anders dan de taal van beweging,
En toch zijn het allen elementen die in het uiteindelijke beeld
aanwezig  zijn.
En daarmee tot God, degene die boven het menszijn staat, zal uitdrukken.