Over tijd

Gedachtes over tijd

Over Tijd keek ik gisteren naar een programma. De wetenschap /
techniek blijkt met zeer grote nauwkeurigheid het begrip tijd te
willen onderzoeken, maar toch blijven er nog heel erg veel vragen
liggen over het begrip tijd.

Mijn eerste woorden die ik noteer: Tijd is het verstrijken van moment
naar moment. Tijd ontstaat en is een proces van bloei en leven. Tijd
is het verplaatsen door de tijd heen. Het proces van groei en
vervolmaking. Er bestaat niet een proces van werkelijke aftakeling. Er
bestaat niet een proces van werkelijke aftakeling. Er bestaat alleen
een proces van een groei tot het einde der beleving hier op aarde. We
zijn ons lichaam en daarom denken we dat we dood zullen gaan en er
geen leven meer zal zijn. Maar het is zondermeer dat de vervolmaking
van een leven ook een belangrijk doel in het leven kan zijn. Het leven
richt zich op keuzes die we zullen maken.

kijk ook op: http://bandosofie.jouwweb.nl/beweging

Mijn vroeger en nu

2 jongere mensen uit 2015 daagden mij uit om mij te verwoorden over een achterhaalde manier waar ze mee bezig zijn. Ze heten David de Cock en Arjan Vergeet en beiden heb ik ze al eens een paar keer mogen ontmoeten. Het zijn beiden in de 30 en hebben als jonge vaders en handelskooplui de leuze geroepen dat ze van Nederland het meest gelukkige land van de hele wereld gaan maken. Ze trokken daarmee (nu een paar jaar geleden) mijn aandacht en ik heb zelfs een ondermersboekje van hun willen kopen met als titel: "365 dagen succesvol ondernemen", een boekje dat in korte tijd alweer in tweede versie is verschenen. Ik verwees ze gisteren naar een paar boekjes die ik zelf lang geleden al eens heb agelezen en hun methode als achterhaald kan neerzetten. Het is als eerste het boekje van NU KAN IK JE VOELEN uit 1977 van Ronald B. Levy. En als 2e : "Speel je vrij " Maar ik wijs ze ook op de tegenwoordige broeders van Warmendam die nog steeds succesvol ondernemen en daarmee iets meer integer zijn.

Van Hans de Groot

Maak jouw eigen website met JouwWeb