Jozef van der Berg

01 Het rijk alleen / The rich only   1988

02 Ik wil een vrouw  / I want to have a wife 1988

03 De derde wens / The 3e wish  1988

04 Net een crisiscentrum / It's like a crises area 1988

05 Het liefste wat ik heb / The most lovely I have 1988

Following great admiration for the play "Waiting for Godoth" of Irish absurdist playwright Samuel Beckett, puppeteer and actor Joseph van der Berg's made the piece "Enough waiting" During this show  Joseph stopped suddenly and left the theatre. Joseph had waited really enough and continued on his way in a new direction.

Naar aanleiding van zijn grote bewondering voor het stuk "Wachten op Godoth" van de Ierse absurdistische theaterschrijver Samuel Beckett, maakt poppenspeler en acteur Jozef van der Berg het stuk "Genoeg gewacht" Tijdens deze voorstelling stopte Jozef er opeens mee en keerde toen het theater de rug toe. Jozef had werkelijk genoeg gewacht en vervolgde zijn weg in een nieuwe richting.