HYMNALS

WHAT ARE HYMNALS? THE HEART-INSULATED SONGS ARE OFTEN A BEAUTIFUL MELODY. WHEN I FIRST IN THE PHILIPPINES IN 2006, I WAS ESPECIALLY DRAWN BY THE ENORGANISM. I REALLY SAW PEOPLE SINGING FROM THEIR HEART AND WHAT DID DO WITH ME.

THERE ARE THOUSANDS OF HYMNALS THAT ALL CAN BE FOUND WITH MUSIC AND SOUND AT https://www.hymnal.net/en/home AND THE BEAUTIFUL THAT THEY ARE IN ALL LANGUAGES. A NUMBER THAT HAS REACHED ME FROM THE BEGIN WAS FOREVER "LORD KEEP MY HEART
THE MOST FANTASTIC OF MY CHURCH I THINK THERE ARE NO PREACHERS OR PREACHERS YOU WILL APPEAR IN ALMOST ALL DENOMNIATIONS. ALSO THESE LARGE CHURCH BUILDINGS WITH LARGE STUNNING CHURCH ORGANS ARE NOT SPRAKE IN MY CHURCH AND WHEN YOU TAKE IT ALL AWAY, THERE IS A LOT MORE PURITY REMAINING

ACTUALLY GOD IS ALSO SIMPLY LOVE AND WILL YOU NOT HAVE ANYTHING IN THE BIBLE AGAIN FROM THESE VERY STRANGE POINTY BUILDINGS THAT ARE SO SPEAKING. THEY ARE SO SIMPLY INVENTED BY HUMANS, AS WELL AS THE LARGE AMOUNT OF VICTIMS OF IMAGE, BUT THERE IS JUST WARNED IN THE BIBLE !!!

THESE ARE ALL INCOMPATIBLE THINGS FOR ME

HOW DO PEOPLE GET IN WHEN THEY WANT TO LIFE ACCORDING TO THE BIBLE?

HYMNALS

WAT ZIJN HYMNALS? HET ZIJN MET HET HART BEZIELDE LIEDEREN MET VAAK EEN PRACHTIGE MELODIE. TOEN IK IN 2006 VOOR HET EERST IN DE FILIPPIJNEN KWAM WERD IK VOORAL DOOR HET SAMENZANG ENORG GETROKKEN. IK ZAG MENSEN ECHT ZINGEN VANUIT HUN HART EN DAT DEED WAT MET ME.

ER BESTAAN DUIZENDEN HYMNALS DIE ALLEMAAL MET MUZIEK EN KLANK TE VINDEN ZIJN OP https://www.hymnal.net/en/home EN HET MOOIE IS DAT ZE ER ZIJN IN ALLE TALEN. EEN NUMMER DAT MIJ VAN HET BEGIN HEEFT GERAAKT WAS BIJVOORD "LORD KEEP MY HEART

HET MEEST FANTASTISCHE VAN MIJN KERK VIND IK DAT ER GEEN PREDIKANTEN OF VOORGANGERS ZIJN DIE JE IN VRIJWEL ALLE DENOMNIATIES WEL TEGEN KOMT.  OOK DIE GROTE KERKGEBOUWEN  MET GROTE OVERWELDIGDE KERKORGELS IS GEEN SPRAKE VAN IN MIJN KERK EN WANNEER JE DAT ALLEMAAL WEG HAALT BLIJFT ER HEEL VEEL MEER ZUIVERHEID OVER

EIGENLIJK IS GOD OOK GEWOON LIEFDE EN ZUL JE NERGENS IN DE BIJBEL IETS TEGENKOMEN VAN DIE EIGENLIJK VREEMDE PUNTIGE GEBOUWEN DIE ZO VANZELFS SPREKEND ZIJN. ZE ZIJN DUS GEWOON DOOR DE MENS BEDACHT, EVENALS DE GROTE HOEVEELHEID IJDELE AFGODSBEELDEN, MAAR DAAR WORDT JUIST IN DE BIJBEL VOOR GEWAARSCHUWD!!!   

DIT ZIJN ALLEMAAL ONBEGRIJPELIJKE DINGEN VOOR MIJ GEWORDEN

HOE KOMEN MENSEN ERBIJ WANNEER ZE VOLGENS DE BIJBEL WILLEN LEVEN?

LET ME LOVE is eveneens een heel diep nummer dat me keer op keer weer raakt. Ik weet niet hoe het komt, maar ik vind het gewoon heel erg mooi.

Maak jouw eigen website met JouwWeb