Together

We are a foundation that prefer to do different things together
This because we can help  each other
Someone from Europe and  someone from Asia came together
They were both looking  for a good society
They discovered that they could complement each other.

Samen

Wij zijn een stichting die mensen kan helpen met verbinden.

Omdat we niet alleen zijn kunnen we elkaar helpen

Iemand uit Europa ontmoette iemand uit Azië en kwamen samen .

En samen ontdekten zij dat ze elkaar heel goed konden aanvullen.

 

 

Together for the best

Being together with famely, friends and relatives
everything we can do together
this is the idea of the Bando foundation
if we live together
the foundation is stronger


Samen voor het beste

Samen met familie, vrienden en relaties

En we kunnen alles samen doen

Dit is ook het idee van stichting Bando

Wanneer we samen werken wordt de gemeenschap sterker

Wie kent het sprookje niet van het lelijke jonge eendje? Het eendje dat een verkeerde naam had en eigenlijk een hele mooie zwaan bleek te zijn. We verbeelden het ons vaak in een verhaal en misschien dat we dan zullen kunnen aannemen dat we allen een eigen doel zullen hebben.

Who does not know the tale of the Ugly Duckling? The duckling with a wrong name and was actually a beautiful swan turned out to be. We often imagine us in a story and maybe we will be able to assume that we will have all an own goal.